0

تعبیر خواب راه

تعبیر خواب راه راست و راه کج

تعبیر خواب راه راست و راه کج

تعبیر خواب راه راست و راه کج را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب راه راست و راه کج
ابن سیرین گوید که راه به خواب دیدن دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا. اگر بیند بر شاهراه راه می رفت دلیل که به راه دین رود اگر بیند که به راه راست گروهی را هدایت کرد دلیل که قومی را به راه راست و صلاح راهنمایی کند. اگر بیند راه سرگشته و متحیر می گردید دلیل که در راه دین یا به کار دنیا سرگشته شده باشد.


موارد پیشنهادی


کرمانی گوید اگر بیند در راهی می رفت چنانکه خسته نشد دلیل که حق خود را از کسی بستاند. اگر بیند کسی او را از راه راست به راه کج برد دلیل بود که او را به دروغ مشغول گرداند. اگر بیند به شب تاریک به راه می رفت و راه به او مشکل شد دلیل که استقامت و راه راست یابد. اگر راههای بسیار بیند و نداند که از کدام راه باید رفت دلیل که در دین خویش متحیر بود و با مردم بددین وی را صحبت بود. اگر بیند که راه بر او مشکل شد و ندانست به کجا می رود و به قول حضرت رسول (ص) دست راست گرفت و میرفت و چون شب درآمد راه گم کرد دلیل که راه حق بر او پوشیده گردد. اگر بیند به عزم از راه به در رفت دلیل که بر دشمن مکر و حیله سازد. اگر بیند در راه همی رفت و زنی پیش وی آمد و به سبب آن زن از راه به یک سو رفت دلیل که به دنیا فریفته شود خلل در دین او در آید و راه خیر گذارد بدانکه حکم پیاده شدن در راه و سوار شدن در تاویل یکسان است.

جابر گوید اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود دلیل بر پاکی و نیکوئی دین کند. اگر بیند در راه به گمان می رفت دلیل بود که در دین به دست آورد یا در کار خود سرگشته شود قوله تعالی “و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه” اگر بیند کسی را از راه ببرد دلیل بر فساد وی کند قولی تعالی “و قد خاب من دسیها”

اسمعیل اشعث گوید راه راست در خواب مسلمانی بود و استقامت دین وراه کج ب رخلاف این بود.

حضرت صادق(ع) فرماید راه در خواب بر پنج وجه است اول دنیا دوم رامش سوم کار نیکو چهارم خیر و برکت پنجم آسانی و راحت مردم است.


بیشتر بخوانید: جلوگیری از پیری زود رس جنسی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 11 =

مشاهده بیشتر