داروخانه

داروخانه

مکانیسم اثر پماد ونوپلنت

مکانیسم اثر پماد ونوپلنت یک فرمولاسیون حاوی مواد فعال با عملکرد محافظتی عروقی است ، که در تقویت فیزیولوژیکی تروپیسم میکروسیرکولاسیون و حالت مویرگی در صورت تورم ، سنگینی ، بیقراری شبانه در پاها ، ادامه مطلب

مشاهده بیشتر