0

تعبیر خواب گوهر

تعبیر خواب گوهر

تعبیر خواب گوهر و فروختن و گوهر سفید و از بین رفتن گوهر را از بخش تعبیر خواب  سایت تفریحی جیران همراه ما باشید.

تعبیر خواب گوهر

ابن سیرین گوید دیدن گوهر به خواب دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال بود اگر بیند گوهری داشت دلیل است زنی چنین بخواهد اگر دید گوهر او ضایع شد دلیل است زن را طلاق دهد. اگر در خواب بينيد گوهري داريد که نمي دانيد چيست ولي مي دانيد گوهر است و ارزنده و درخشان يا با زني صاحب جمال و کمال ازدواج مي کنيد يا صاحب فرزندي مي شويد که در زمان خودش داراي نام و آوازه خواهد شد.


موارد پیشنهادی


ابراهیم می گوید اگری گوهر می فروخت دلیل است دلالی کند و دختری را به شوهر دهد. اگر بیند گوهر سفید داشت دلیل است فرزندی آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید هر چيز خوبي در زندگي روزمره ما که ارزش مادي و معنوي فراوان دارد و در خواب هاي ما مي تواند به شکل گوهر متجلي ظاهر شود. زن خوب گوهر است. فرزند شايسته و برومند گوهر است. علم و دانش گوهر است. سخن به جا و خوب گوهر است و اين زياد بستگي پيدا مي کند به وضع و شرايطي که در بيداري داريد.

مرحوم مجلسي رحمه الله عليه براي هر يک از سنگ هاي قيمتي تعبيري مناسب نوشته اما با نحوه کنوني زيست و حيات بشر که جواهرات از ميان مردم جمع آوري شده و در بانک ها و مراکز اقتصادي پشتوانه پولي کشورها قرار گرفته نمي توان آن تعابير را درست دانست. کلاً گوهر را مورد توجه قرار مي دهيم که معني عام دارد. اگر دختري دم بخت در خواب گوهر ببيند شوهري مي کند شايسته و بزرگ و ممتاز. گوهر عالي ترين امتياز براي چيزهائي است که در بالا نام برده شد فقط بيننده خواب بايد تشخيص دهد چه وضع و موقعيتي دارد و گوهر در زندگي او چه مي تواند باشد. فروختن گوهر در خواب از دست دادن امتياز است و خريدن آن تحصيل امتياز تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد گوهري داشته ايد که آن را گم کرده ايد فرصتي نيکو را از دست مي دهيد.

آنلی بیتون گوید دیدن گوهر در خواب ، علامت آن است که در امور عاطفی و حرفه خود اقبال خوبی خواهید داشت .

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است اول مال مذکور دوم علم مشهور سوم فرزند معروف چهارم چیزی گران بها پنجم زنی با جمال ششم سخنی مفید هفتم خیر و برکت هشتم کاری نیکو و دیدن گوهر فروش درخواب دلیل بر خداوند علم و دین بود.


بیشتر بخوانید: نحوه تمیز کردن طلا و جواهر


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر