0

تعبیر خواب کارد

تعبیر خواب کارد

تعبیر خواب کارد

با تعبیر خواب کارد یا چاقو از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب کارد

ابن سیرین گوید اگر کسی در خواب بیند چاقو در دست داشت و دانست که ملک اوست دلیل که او را پسری آید و اگر بیند با کارد سلاحی دیگر داشت دلیل بزرگی بود و بعضی می گویند تأویلش آنکه غلام حبشی بخرد.

جابر می گوید اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید دلیل که زنش پسری آورد. اگر بیند کارد در غلاف بشکست دلیل که پدر او یا یکی از خویشان او بمیرد. اگر بیند به کارد چیزی می تراشید که بیکاری مردم کند. اگر بیند گرد وی زنگ یا عیبی در وی پیدا شد دلیل بر نقصان مال است.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن کارد در خواب بر شش وجه است اول محبت دوم فرزند سوم ظفر چهارم پناه پنجم توانایی ششم ولایت.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سنگ


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 6 =

مشاهده بیشتر