چگونه می دانیم زمین گرد است؟

چگونه می دانیم زمین گرد است؟ با مطلب خواندنی و جالب علت ایجاد فصول در زمین و چگونه می دانیم زمین گرد است؟  از بخش دانستنی های سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. زمین از فضا . این تصویر ادامه مطلب

علت صدای عجیب در داخل زمین

علت صدای عجیب در داخل زمین با علت صدای عجیب در داخل زمین  از بخش دانستنی های سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. بالاخره یک صدای عجیب و غریب تکان دهنده در داخل زمین توضیحی دارد سقوط موج عظیم ادامه مطلب