فضیلت خواندن سوره ملک

فضیلت خواندن سوره ملک فضیلت خواندن سوره ملک را از بخش مذهبی سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه ما باشید.  ١- بهذالاسناد عن الحسن عن أبيه عن أبي بصير عن ابی عبدالله (ع) قال امن قرء «تبارک الذي بيده ادامه مطلب