0

فواید و آثار خواندن سوره یس

فواید و آثار خواندن سوره یس

فواید و آثار خواندن سوره یس

فواید و آثار خواندن سوره یس را از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید.

فواید و آثار خواندن سوره یس

از ابی بصیر روایت شده است که حضرت صادق ع فرمودند: براستی برای هر چیز قلبی است و قلب قرآن سوره یاسین است هر کس آن را قبل از خواب یا در روز، قبل از آنکه شام شود بخواند در آن روز از محفوظین و بهره مندان باشد تا آنکه شام کند و هرکس در شب قبل از خواب آن را تلاوت کند خداوند بر وی هزار فرشته بگمارد تا او را از شر و بدی هر شیطان رانده شده و هر آسیب حفظ کنند و هرگاه در همان روز بمیرد خداوند او را وارد بهشت گرداند و سی هزار فرشته هنگام غسلش گرد آیند و باری او طلب آمرزش کنند و با استغفار او را مشایعت و بدرقه نمایند تا کنار قبر و چون او را اگر برند آن فرشتگان جمله در گور با وی درآیند و خدا را عبادت کنند و ثواب او را بدو دهند و قبرش تا هرکجا که چشمش ببیند فراخ گردد و از فشار قبر ایمن باشد و همیشه از گورش تا عنان آسمان نوری تابان باشد تا اینکه خداوند او را از قبر بیرون آرد و چون او را برانگیخت فرشتگان خدا با او هستند و بدرقه اش کنند و با وی به گفتگو پردازند و برویش لبخند زنند و بهر خیر و نیکی مژده اش دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و در پایگاه قربی او را بدارند که هیچ مخلوقی را جز کروبیان و فرستادگان حق آن مقام و منزلت و قرب را باشد و وی با پیامبران در آن درگاه نزد خدای تعالی بازایستد و با غمخواران غم نخورد و با اندوهگینان اندوه نکشد و بازاری کنندگان زاری نکند. آنگاه پروردگار تبارک و تعالی گوید: ای بنده من شفاعت کن هر که را که خواهی که شفاعت را درباره همه بپذیرم و حاجت بخواه که هرچه خواهی به تو بدهم پس وی حاجت خود را از خداوند بخواهد که برآورده شود و شفاعت کند که پذیرفته گردد و حساب او را چون دیگران نکشند و در آنجا چون دیگران بازداشت نشود و چون زبونان و خوارشدگان زبون و خوار نگردد و به نکبت گناه و عمل زشتی که از او سرزده گرفتار نشود و برات آزادی او را سرگشاده بدو دهند تا اینکه از درگاه الهی به زیر آید و همه مردم از روی تعجب گویند «سبحان الله» این بنده را حتی یک گناه نبود او از همدمان محمد خواهد شد.


موارد پیشنهادی

 


2. از جابر جعفی روایت شده که امام باقر (ع) فرمودند: هر کس سوره یاسین را در عمر خود یکبار بخواند خداوند به شماره تمام آفریده هایش در این جهان و جهان دیگر و آنچه در آسمان است به عدد هر یک دو هزار حسنه در نامه عملش ثبت فرماید و به همین مقدار از گناهان او محو سازد و دچار تنگدستی و زیان و بدهکاری و خانه خرابی نشود و بدبختی و دیوانگی نبیند و مبتلا به جذام و وسواس و دو دلی و بیماریهای مضر نگردد و خداوند سختی و دشواری مرگ را بر وی آسان کند و خود متصدی و مباشر قبض روح او باشد و از جمله کسانی خواهد بود که خداوند فراخی زندگی او را به عهده گرفته و ضامن خوشحالی او هنگام مرگ گردیده و خشنودیش را در آخرت تضمین کرده و همه فرشتگان آسمان و زمین را خطاب فرموده که من از این بنده راضی هستم پس برای او آمرزش بطلبيد.

ابی بن کعب / از قول معصوم گوید / هرکس سوره یاسین را برای خدا / برای رضای خدا / بخواند خداوند او را آمرزیده و به او از اجر و پاداش عطا کند. چون اجر کسی که دوازده مرتبه قرآن را تلاوت کند و هر مريض و بیماری که نزد او سوره یاسین خوانده شود به عدد هر حرفی از آن ده فرشته نازل شود بر او که در جلوی او به صفها می ایستند و برای او استغفار کنند و در هنگام قبض روح او حاضر باشند و جنازه او را تشیع و بر او نماز بخوانند و بر دفنش نیز حاضر باشند و هر بیماری که آن را قرائت کند و یا در نزد او خوانده شود رضوان (خازن بهشت) با یک لیوان و جام از آبهای بهشتی نزد او آید و به او بیاشامد و حال آنکه او در بستر بیماری است پس می نوشد و سیراب می میرد و سیراب برانگیخته می شود و دیر نیازی به حوضی از حوضهای پیامبران ندارد تا داخل بهشت گردد و سیراب شود.


مطلب مرتبط: دانلود سوره یس


ابوبکر از نبی اکرم کی روایت کرده که فرمودند سوره یاسین در تورات « معمه» خوانده می شود گفتند معمه چیست؟ فرمودند: صاحبش را خیر دنیا و آخرت فراگیرد و تحمل کند از او بلای دنیا را و دفع کند و از او هراسهای آخرت را و به آن مدافعه و قاضیه هم گفته می شود که از صاحبش (قاریش) دفع می کند هر بدی را و برآورده کند برای او هر حاجتی را و هرکس آن را بخواند برای او / ثواب / بیست حج نوشته شود و هرکس آن را بشنود محسوب شود برای او ثواب هزار دیناری که در راه خدا بدهد. و کسی که بنویسد آنگاه بیاشامدش داخل جوف او شود هزار دواء و هزار نور و هزار يقين و هزار برکت و هزار رحمت و از او برطرف شود هر درد و بیماری / الله اكبر / و از انس بن مالک از نبی اکرم (ص) رسیده که روایت کرده که فرمودند: البته برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یاسین است و از او از پیامبر رسید که فرمودند: کسی که به گورستانی وارد شود و یاسین را بخواند خدا در آن روز از عذاب ایشان تخفیف و برای او بعدد امواتی که در آنجاست حسناتی نوشته شود. و ابوبصیر از حضرت صادق علی روایت کرده فرمودند: البته برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یاسین است پس هرکس در روز پیش از آنکه شام کند بخواند در آن روز از حافظان و روزی داده شدگان باشد تا شب کند و هر کس در شب بخواند پیش از آنکه بخوابد خدا برای او هزار فرشته مأمور کند تا او را از هر شیطان پلیدی و از هر آفتی احفظ نماید و اگر در خوابش بمیرد خدا او را در بهشت داخل کند و سی هزار فرشته برای غسل او حاضر و همگی برای او استغفار کنند و او را تا قبرش تشییع کنند به استغفار کردن برای او پس او را چون در قبرش نمایند آنها در قبر او، خدا را عبادت کنند که ثواب عبادتشان برای اوست و قبرش تا جایی که چشم کار کند گشاد و وسیع می شود و از فشار قبر ایمن خواهد بود و همواره از قبرش نوری ساطع است تا فضای آسمان تا آنکه خدا او را از قبرش بیرون آورد (برانگیزاند) پس چون از قبرش بیرون آمد فرشته ها پیوسته با او هستند و او را مشایعت نموده و با او گفتگو می کنند و در روی او خندیده و او را به هر خیری مژده می دهند.

امام جعفر صادق (ع) فرمودند: از برای رسول خدا و دوازده اسم در ذکر شده که پنج اسم وی در این سوره آمده است: محمد – احمد – عبدالله – يس – نون.

آنچه باعث آسان جان دادن می شود هفت چیز است و یکی از آنها خواندن سوره یس است.

گویند شایسته آنست که در شب نیمه شعبان سه مرتبه سوره مبارک یس را بخواند یکی به قصد حیات و یکی به قصد وسعت یکی به قصد صحت.

هر که این آیه را با خود دارد هرگز محتاج و به ظالم گرفتار نشود.

هم و ازواجهم.. (تا) متكئون» |

از چهارشنبه به مدت ۱۵ روز هر روز ۸۱۸ بار این آیه را بخواند برای حصول به مراد مؤثر است. «سلام قولا من رب رحيم».

مداومت در قرائت این آیه چون ۱۰۰۰ ختم قرآن است : «و امتازوا اليوم ایها المجرمون» جهت رفع فقر هر صبح بخوانند:

و من نعمره… (تا) يعقلون» بر کفن مرده بنویسید، وی از عذاب گور رهایی یابد. ولا يستطيعون… (تا) محضرون» هرکه ۷ بار آیه زیر را بخواند به نیت حاجت، حاجتش روا گردد. «الشمس ينبغي… (تا) يسبحون» سه شب هر شب ۳۰ بار آیه زیر را بخواند پیامبر را در خواب بیند

و خلقنا لهم من مثله ما يركبون»

از برای حصول مال و منال و ثروت و دولت در روز پنجشنبه دو رکعت نماز کند بعد از آن سوره یاسین را بخواند و این عمل را تا سه روز تکرار کند بسیار مجرب است.


بیشتر بخوانید: فضیلت خواندن مناجات شعبانیه


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 7 =

مشاهده بیشتر