تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب و قرآن خواندن و نحو خواندن و شعر خواندن و حساب خواندن را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

ابن سیرین گوید اگر کسی در خواب بیند کتاب می خواند دلیل که راه دین گزیند و کارهای بسته بر وی گشاده شود.

اگر بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند دلیل که مقرب پادشاه شود.

اگر بیند کتاب فقه می خواند دلیل که از ناکردنی باز ایستد.

اگر بیند اصول می خواند دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد.

اگر دید کتاب قصص می خواند دلیل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود.

اگر بیند کتاب ملوك می خواند دلیل ملامت است.

اگر دید حکمت می خواند دلیل که به شغل دنیائی مشغول شود.

اگر دید حکمت می خواند دلیل که قرآن خواند.

اگر دید نحو می خواند دلیل که به شغل دنیائی مشغول شود.

ابراهیم می گوید اگر کتاب شعر می خواند دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند.

اگر دید کتاب حساب می خواند دلیل که همواره اندوهگین شود.

اگر افسانه و مضاحک می خواند غیبت مردم کند و رسوا شود.


بیشتر بخوانید: 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + شانزده =

پست بعدی

شرایط نگهداری و پرورش پیچ امین الدوله

د اکتبر 19 , 2020
شرایط نگهداری و پرورش پیچ امین الدوله شرایط نگهداری و […]
شرایط نگهداری و پرورش پیچ امین الدوله