تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه و خربزه شیرین و زرد و سبز و بزرگ و کوچک و نارس را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران ما باشید.

خربزه گیاهی از تیره کدوییان که میوه‌اش درشت و شیرین و آب‌دار است. بوتهٔ آن کوتاه و ساقه‌هایش روی زمین می‌خوابد. خربزه جزو صیفی‌جات به‌شمار می‌آید.

خربزه دارای مقدار زیادی ویتامین A,C و سلولز است. به‌طورکلی، خانوادهٔ خربزه شامل انواع گرمک و طالبی نیز می‌شود که البته این دو نوع کم‌آب‌تر و شیرینی کمتری نسبت به خربزه دارند. توصیه می‌شود خربزه شیرین را مصرف کنید.

معمولاً هرچه رنگ خربزه زرد تیره مایل به نارنجی و خطوط سفید رنگ روی آن بیشتر باشد، شیرین‌تر است.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز که شیرین نباشد بهتر از زرد و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش در خواب زیانی ندارد.

کرمانی گوید که خربزه شیرین در خواب دیدن در وقت خویش و خوردن دلیل بر زوال غم و اندوه و بدان قدر که مانده است غم و اندوه باقی بماند اگر بیند خربزه بسیار داشت و در پیشش نهاده بود دلیل که به اندوه و غم گرفتار شود که آن را علاج نداند.

جابر مغربی گوید چون خربزه سبز خام است خاصه که به طعم شیرین بود بهتر بود.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن خربزه در خواب بر پنج وجه است اول بیماری دویم زن سیم غم چهارم منفعت پنجم عیش خوش خاصه که شیرین است.


بیشتر بخوانید:


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + شش =

پست بعدی

سفری به چم سبز اندیمشک

د سپتامبر 7 , 2020
سفری به چم سبز اندیمشک امروز با یک سفر مجازی […]
سفری به چم سبز اندیمشک