تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند با تعبیر خواب گوسفند، گوشت گوسفند، بز و میش در خواب از بخش تعبیر خواب از سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید:  دیدن گوسفند در خواب دلیل غنیمت است اگر بیند ادامه مطلب

مشاهده بیشتر