تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو با تعبیر خواب گاو از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. دانیال نبی (ع) می گوید: اگر دید بر گاو نشسته است دلیل عمل ات از قبل پادشاه اگر ملک بود بود. اگر ادامه مطلب