خواص دارویی کوشاد (جنتیانا)

خواص دارویی کوشاد (جنتیانا) خواص دارویی کوشاد (جنتیانا) از بخش گیاهان سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه ما باشید. طبع: گرم و خشک جوشانده ی جنتیانا افزایش دهنده ی شیر مادران، قاعده آور، برطرف کننده ادامه مطلب