فواید قرآنی سوره حمد

فواید قرآنی سوره حمد با فواید قرآنی سوره حمد از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن حمزه بطائنی روایت می کند که امام جعفر صادق (ع) فرمودند: اسم اعظم خداوند در فاتحه الکتاب مندرج است. از ادامه مطلب