آبگوشت مرغ ماکویی

آبگوشت مرغ ماکویی این غذا که در نگاه اول بیشتر شبیه خورش قیمه است، در واقع آبگوشت مخصوص مردم آذربایجان غربی و به خصوص ماکویی هاست. آبگوشتی که مثل مدل اصلی اش خیلی زمان برای ادامه مطلب