اهمیت سلامت روانی

اهمیت سلامت روانی سلامت روان یک وضعیت روانی است که شامل وضعیت آمادگی عاطفی ، روانی و اجتماعی ما می شود. بر طرز فکر ، احساس و رفتار فرد تأثیر می گذارد. این توانایی ما ادامه مطلب

تاثیر سفر بر سلامت روان

تاثیر سفر بر سلامت روان اولین چیزی که به ذهن شما خطور می کند وقتی می گویم “سفر” – تعطیلات؟ ملاقات با افراد جدید؟ یا شاید تماشای غروب خورشید؟ باشد در حالی که سفر می ادامه مطلب