فواید معنوی سوره انشراح

فواید معنوی سوره انشراح فواید معنوی سوره انشراح را از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. رسول خدا (ص) فرمودند: کسی که سوره الم نشرح را بخواند خدا اجر کسی که آن حضرت را غمگین دیده پس ادامه مطلب