0

آفات و بیماری های مهم درختان

آفات و بیماری های مهم درختان

آفات و بیماری های مهم درختان

آشنایی با آفات و بیماری های مهم درختان را از بخش گیاهان سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه ما باشید.

كرم ریشه درختان جنگلی

طول حشره کامل 2/5 – 3 سانتیمتر بوده و رنگ آن قرمز و انتهای بدن حشره باریک بوده و روی بالپوش ها خطوط قرمز روشن به موازات طول بدن مشاهده می شود. لارو حشره در ابتدا از ریشک ها و سپس از ریشه نهالهای جوان تغذیه می کند. دوره زندگی لاروی ۲ الی ۳ سال است. خسارت این حشره بیشتر در سال دوم و سوم لاروی می باشد.


موارد پیشنهادی


برای مبارزه با این آفات می توان از ترکیبات حشره کش سره پردوام مانند امولوسین ۴۰٪ الدرین استفاده کرد و یا می توان سم ليندين به نسبت ۱۰ کیلوگرم در هکتار را به کار برد.

 • آبدزدک

حشره ای است به طول ۵-۴ سانتیمتر که رنگ بدن آن قهوه ای متمایل به زرد بوده و مجهز به دو جفت بال می باشد. این حشره با حفر دالان، ریشه های جوان نهالهای واقع در مسیر خود را قطع می کند و باعث خشک شدن آنها می شود و گاهی اوقات بذرهای کاشته شده در نهالستان را از خاک بیرون می آورد، روش های مبارزه با این حشره به شرح ذیل است:

 1. روش مکانیکی مبارزه با آبدزدک: این روش عبارت است از قرار دادن برگ یا توده هایی که از کود حیوانی در فصل پاییز در نقاط مختلف نهالستان یا مزرعه که این عمل موجب تجمع آبدزدکها در آن محل می شود. در فصل بهار در گرم شدن هوا می توان این توده ها را از خاک خارج کرده و آبدزدکها را معدوم نمود.
 2. روش زراعی: شامل شخم زدن زمین و غرقاب نمودن آن است.
 3. روش شیمیایی: در این روش از ضد عفونی کردن خاک و طعمه پاشی استفاده می شود. ضد عفونی کردن خاک با سولفور دو کربن یا متيل بروماید، همچنین می توان از طعمه مسموم یعنی مخلوط لیندین همراه با سبوس استفاده کرد.

پروانه جوانه خوارکاج

حشره بالغ حشره ای است زیبا و کوچک که عرض آن بابالهای باز 1/5 تا 2/5 سانتیمتر است. رنگ بالهای جلویی نارنجی یا قرمز شفاف بوده و مجهز به نوارهای عرضی نقره ای میباشد.

زمستان گذرانی این حشره به صورت لاروسن سوم و چهارم میباشد. در اوایل بهار لاروها در آمده و برای تغذیه جوانه های تازه درخت کاج را مورد حمله قرار می دهند. در نیمه اول اردیبهشت ماه لاروبه شفیره تبدیل میشود و دو تا سه هفته بعد حشره کامل ظاهر میشود. بعد از جفت گیری حشره ماده تخم گذاری کرده و در اوایل تیرماه لاروهای جوان ظاهر میشوند. طرق مبارزه با این حشره عبارتنداز:

 1. مکانیکی به صورت از بین بردن لاروهادرزمستان وسوزاندن شاخ و برگ های آلوده.
 2. شیمیایی از پودرسوین ۵ / ۲ در هزار و یا ماده ديميلين استفاده میگردد که روی لاروهای جوان اثر خوبی دارد. زمان مبارزهاز اواسط تا اواخر خرداد ماه است.

سوسک چوبخوار صنوبر

حشره کامل سوسک کوچکی به طول ۱۰ تا ۱۲ میلیمتر و به رنگ سیاه مات اسنی از باليوشهای آن ۵ تا ۶ لکه زرد مشاهده می شود. حشره در اواخر تیرماه در شکاف تن . صنوبر تخمگذاری میکند. زبان اصلی این آفت مربوط به فعالیت های لاروهای آن می باشی ایجاد دالان های سطحی و نامنظم در زیر پوست تنه درختان تغذیه خود را شروع می کند. در اوایا خرداد ماه لارو ها تبدیل به شفیره شده است و پس از ۲۰ تا ۳۰ روز حشره کامل ظاهر می شود و محل خروج آنها به صورت سوراخهایی در روی تنه درختان به چشم می خورد.

با استفاده از روش های زراعی می توان از ضعیف شدن نهال جلوگیری نموده، همچنین مبارزه شیمیایی بر علیه آفت باید همزمان با شروع تخم ریزی سوسکهای ماده و خروج لارو و قبل از ورود آنها به ناحیه زیر پوست با استفاده از سموم كلره از قبیل ليندين صورت گیرد.


مطلب مرتبط: ایده های زیبا برای طراحی باغ


پروانه برگخوار سفيد بلوط

حشره کامل پروانه سفیدرنگی است که عرض آن بابالهای بازدرنوع نر۲۵تا ۳۰ میلیمتر ودرنوع ماده ۳۰ الی ۳۸میلیمتر میباشد. در بهار لاروها پس از تغذیه برگ هابه شفیره تبدیل میشوند. دوره شفیرگی حدود ۱۰ روز طول می کشد. حشره ماده ۲۴ساعت پس از خروج از مرحله شفیرگی شروع به تخمگذاری میکند و تخمها پس از یک هفته به لارو تبدیل می شوند. زمستان گذرانی به صورت الارو سن دوم میباشد.

در مبارزه با این آفات می توان از ماده هورمونی ديمبلين به نسبت ۳٪درهزار و همچنین از باکتری باسیلوس تورین (Bacillas taringiensis) به صورت محلول پاشی استفاده کرد.

 پروانه ابریشم باف ناجور

حشره نر به رنگ زرد مایل به قهوه ای با بال های گسترده به عرض ۴سانتیمتر و حشره ماده سفید رنگ با بالهای باز به طول 5/5 سانتیمتر می باشد. در اوایل بهار تخمهای خود را در قسمت پایین درختان یا بین شاخه های درختان می گذارد. زمستان گذرانی این حشره به صورت تخم می باشد و در اوایل بهار لارو از تخم خارج شده ابتدا کرکهای برگ و سپس از خود برگ تغذیه می نماید. لاروها به درختان سوزنی برگ مانند کاج واتا و درختان پهن برگی مانند صنوبر، ممرز، بلوط و توسكا حمله می کنند.

 1. مبارزه با آن به دو صورت میکروبی و هورمونی است: مبارزه میکروبی به کار بردن محصولاتی از میکروارگانیسم های بیماری زای آفت از قبیل باكتوسپئن نامحلول دودرهزار.
 2. مبارزه هورمونی استفاده از محلول 2/0 گرم در لیتر ماده هورمونی دیمیلین روی لارو حشره.

سوسک پوستخواربزرگ نارون

به طول ۴ تا ۶ میلیمتر بوده و سرو پیش گره آن سیاه وبالپوشهای قهوه ای مایل به قرمز می باشد. لارو معمولا دالان یکطرفه طويلی که طول آن ۲ تا ۳ سانتیمتر و گاهی به ۱۰ سانتیمتر میرسد، ایجاد میکند. این حشره در زیر پوست درختان نارون، ممرزوآزاد مشاهده میشود و ناقل بیماری مرگ نارون می باشد. مبارزه با این حشره به صورت مکانیکی و شیمیایی است که به قطع و خارج نمودن درختان ضعیف ، مسن و بیمار گردیده و درختان بامتوکسی کلرسمپاشی می شوند.

سوسک برگخوار نارون

 • میزبان :

به درختان نارون، داغداغان و آزاد حمله می کند.

 • مشخصات ظاهری :

حشره کامل، سوسکی کوچک با قاب بالهای زرد رنگ بوده که بر روی آنها نوارهای طولی تیره ارنگی دیده می شود که در اوایل بهار در اکثر درختان نارون به چشم می خورند.

 • بیولوژی :

حشرات کامل و لاروهای این حشرات از برگ درختان نارون تغذیه و در نتیجه این تغذيه برگها قلوه کن و یا توری می شوند، در نتیجه با کاهش سطح برگ، به مرور برگ درختان خزان نموده و درختان مذکور ضعیف شده و در صورت استقرار در سالهای متمادی، درخت آلوده از پای در می آید.

 • مبارزه :

زمان ظهور حشرات و یا در زمان اوج پرواز با استفاده از سموم تماسی می توان از جمعیت آفت کاست. همچنین در مراحل بعدی با سمومی چون ديمبلين ( لا مقابله می گردد و بالاخره مبارزه نهایی، زمان عزیمت لاروها از تنه . در این زمان ۱۵. متر از دور تا دور تنه درختان را با سموم و به این طریق ، چنانچه روشهای قبلی تاثیری روی جمعیت آفت نگذاشته با را استفاده نمود ( نكته مهم در استفاده از سموم در این آفت زمان مناسب استفاده می باشد).

بیماری فتیله نارنجی

عامل این بیماری نوعی قارچ است اولین علایم این بیماری این است که روی پوست درختان لکه های قهوه ای مایل به سیاه ظاهر می شود و به تدریج قسمت پوست نهال به رنگ قهوه ای مایل به سیاه تغییر می یابد. در مرحله پیشرفته این بیماری دانه های سیاه رنگی که در ضخامت پوست قرار گرفته اندظاهر می شود و در هوای مرطوب و بارانی رشته های نخ مانند نارنجی رنگ از محل روزنه این دانه های سیاه بیرون می آید و بالاخره موجب خشک شدن شاخه و تنه و در نهایت موجب مرگ نهال می گردد.

بیماری پوسیدگی تار عنکبوتی ریشه

این بیماری توسط نوعی قارچ ایجاد می شود. این قارچ بیشتر در خاکهای سنگین به خصوص خاکهایی که زهکشی کافی ندارند فعالیت می کند و ریشه درختان میوه و همچنین صنوبر را مورد حمله قرار می دهند.

برای مبارزه با این بیماری باید هرچه زودتر نهالهای مبتلا را ریشه کن نموده و سوزاند و خاک مبتلا به قارچ در اطراف ریشه را خارج نمود و زهکشی مناسب ایجاد نمود.

بیماری مرگ گیاهچه

مرگ گیاهچه معمولا دراثر حمله قارچهای مختلف خاکزی به قسمتهای نرم وجوان گیاه روی می دهد این بیماری در سواحل دریای خزر بر روی انواع کاج و سرویافت می شود. در صورتی که بیماری کمی دیرتر ظاهر شود در محل طوقه گیاهی فرورفتگی روی ساقه بوجود آمده و در اثر ادامه بیماری منجر به پوسیدگی ریشه شده و گیاهچه به زمین افتاده و می میرد.


بیشتر بخوانید: جایگاه رنگ صورتی در لباس سیاستمداران


بیماری سرخشگیدگی کاج

عامل آن نوعی قارچ است که علاوه بر زندگی ساپروفیتی بر روی چوبهای افتاده کاج، می تواند به درختان کاج ضعیف نیز حمله کرده و موجب مرگ شاخه ها شود. آلودگی از طریق زخم های ناشی از سرما یا اصابت تگرگ شروع میشود.

 لکه برگی

قارچ لکه برگی می تواند لکه های قهوه ای کمرنگ بر روی برگ ها ایجاد کند. زنگ نیز باعث ایجاد لکه های قهوه ای تیره بر روی برگ ها می شود. حشرات مکنده نیز باعث پیچیدن برگ می شوند. سفیدک نیز در صورت رطوبت زیاد مشکل ساز می گردد.

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + هشت =

مشاهده بیشتر