0

اسم دختر مذهبی باکلاس

اسم دختر مذهبی باکلاس

اسم دختر مذهبی باکلاس

اسم دختر بچه مسلمان – در اینجا 122 اسم دختر مذهبی باکلاس منحصر به فرد آورده شده است که می توانید برای کوچک عزیز خود انتخاب کنید. برای آشنایی با این اسم ها با سایت تفریحی جیران همراه باشید.

اسم دختر مذهبی باکلاس

اکنون که از دختر کوچک خود استقبال کرده اید، شاید به فکر مناسب ترین نام برای او هستید و اگر قبلاً نام کودک خود را در لیست کوتاه قرار نداده اید، در اینجا 122 نام دختر بچه مسلمان منحصر به فرد آورده شده است که می توانید انتخاب کنید و با اعضای خانواده خود گفتگو کنید تا بدانید کدام یک برای دخترتان مناسب است.

امنیه: صلح

الیف: به معنای “مهربان” یا “مهربان” است. نسخه محبوب دیگر این نام “Alifa” است.

اودینا:  به معنای ‘محل سعادت ابدی’ است و ریشه عربی دارد.

اورشیا: «اورشیا» ریشه اردو دارد و به معنی «کسی است که در آسمان ها تعلق دارد».

آسیه: همسر فرعون و یکی از زنان بهشتی

آیات: این نام ریشه اسلامی دارد و به آیات قرآن اشاره دارد. معنی نام “اثبات” یا “معجزات” است.

آیدا : به معنی “ویزیتور بیمار” یا “بازگشت کننده” است. منشأ آن اردو است.

امیره: به معنای “رهبر” یا “فرمانده” است. این گزینه فوق العاده ای برای کوچولوی شماست.

آمنه: نام ‘آمنا’ ریشه عربی و قرآنی دارد و به معنای ‘مومن’ ، ‘صلح طلب’ یا ‘صادقانه’ است. نام مادر حضرت محمد (ص)

امینه: دختری که می تواند به شما اعتماد کند

آیه: به معنی عربی معجزه یا علامت است. آیه همچنین در قرآن اسلامی به معنای “آیه” است.

ایشال: نام ‘Eshal’ ریشه اردو دارد و به معنی ‘گل در بهشت’ است.

الهام: نام “ایلهام” ریشه عربی دارد و به معنای “موزه” یا “الهام” است.

اینارا: نام ‘اینارا’ گزینه زیبایی است که می توانید برای بسته شادی کوچک خود در نظر بگیرید. این نام به معنای “روشنگری” یا “اشراق” است و ریشه عربی دارد.

افرا : رنگ زندگی و مادر زمین

ایزما: به معنای ‘قدرت’ ، ‘عظمت’ یا ‘اهمیت’ است. این یک نام قرآنی غیرمستقیم است و کوتاه نام ‘Izmat’ است.

الیزا: بی نظیر

ایرینا: زیبا

اکرم : بزرگوار، گرامی

اسماءالحسنی : نامهای نیکو، از اسامی قرآنی(نامهای نیکوی خداوند)

الوان : رنگها، نوعها، رنگارنگ، رنگین؛ گوناگون، گونهگون

اسراء : اسم یکی از سوره های قرآن، به معنی معراج پیامبر

الحان : نواهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوش آیند

باراکا: سفید

بدر: ماه کامل

بهیجه: خوشحال

بهامین: چشمه ای نوظهور که آب زندگی را به ارمغان می آورد

بتول: زنی آرام ، ساکت و باتقوا

بی نظیر: اصطلاح «بنازیر» فارسی-عربی است و به معنای «بی همتا» یا «بی نظیر» است. این یک نام قرآنی غیرمستقیم است زیرا کلمه “نذیر” از قرآن گرفته شده است.

پریسا: فرشته

تزئین: این معنی همچنین به عنوان “Tazeen” هجی می شود ، معنی آن “تزئین” یا “زیبا سازی” است و از آنجا که از ریشه Z-Y-N گرفته شده است ، منشا origin قرآنی غیر مستقیم دارد.

تامارا : درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)ترنم : زمزه یک نغمه، آواز، نغمه

تکتم : نام چاه زمزم، نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار

تسنیم : رودی در بهشت (سوره مطففین)

تینا : در عربی (طین) به معنی گِل سرخ


موارد پیشنهادی


تیشا: با نشاط

ثمر : ثمره، میوه

ثمینه : گرانبها

ثمین : گرانبها

ثمره : میوه

ثنا : حمد، شکر، سپاس

جمیله: به معنی “زیبایی” است.

جواهر: گوهر

حبیبه: به زبان عربی به معنای ‘یار’ است. این یک اسم مسلمان بسیار معروف برای دختران است.

حمیرا:  در عربی به معنی “قرمز” است. این نام منحصر به فرد توسط حضرت محمد به عایشه ، همسرش ، داده شد.

حامده: یکی که خدا را ستایش می کند

حمیده: ستودنی

حنانه: زنی مهربان و عادل

حنیفا : حق، راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حورا : حور، حور بهشتی

حسنی : نیکو، پسندیده

حسنیه : نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو

حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند، داستان، سرگذشت، سخن

حدیثه : نو و تازه

حکیمه : زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حنا : نام گیاهی بهشتی

حسنا : زن زیبا

حلیا : آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

حلیه : زینت، زیبا و خوش اندام، دیبای بهشتی

حلما : دختر صبور، از صفات حضرت زینب

دورّیه: معنی این نام شگفت انگیز “خیره کننده” یا “درخشان” است و ریشه عربی دارد.

درخشان: درخشان

درسا: مانند در، مروارید، در(عربی) + سا(فارسی)

دینا : اسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست

ریحانه: در عربی به معنی ‘قدرت’ یا ‘باد’ است.

رانیا: خوشحال

ربیعه: زنی به اندازه وزش نسیم ملایم

رجیه: کسی که به مردم امید می دهد

ریحانا: خواننده موفق ، که نام او همچنین به مقدس بودن ریحان اشاره دارد

رضیه : اسم بانوی پادشاهی که بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت کرد

رضوانه : بهشتی، زیبارو

رانیا : قریب و نزدیک

زهرا: “زهرا” به معنای “روشن” ، “زیبا” یا “درخشان” است و اعتقاد بر این است که ریشه قرآنی و عربی دارد. چند تغییر شامل “زهرا” ، “صحرا” و “زریا” است.

زینت: ریشه عربی دارد و به معنای ‘زینت’ یا ‘چراغی برای جهان’ است.

زینب: دختر حضرت زهرا (س) و خواهر امام حسین(ع)

زارا: گل زیبا

زکیه: نامی که به یک شخصیت محبوب تاریخی اشاره دارد

سلیمه: کامل

سارا: ثروت

سهیلا: ستاره ای درخشان در آسمان شب

سادیه: دختری که فرقی نمی کند از هر چیزی خوش شانس باشد

سلنا: دختری متولد شده با زیبایی ماه

سنا: آفتاب درخشان که از بالای یک کوه بیرون می آید

ساجده : دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا)

ساعده : دختر مددیار، یاری کننده

سبا : سوره 34 قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان

سلاله : یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا

شادن: نام کمیاب اشاره به گوزنی است که تنها در جنگل زندگی می کند

شامینا: زیبایی ساده یک دختر

شکیرا: نام محبوب “شکیرا” ریشه عربی دارد و به معنای “سپاسگزار بودن” است.

شفا: اعتقاد بر این است که “شیفا” به معنای “شفا دهنده” است و ریشه عربی دارد.

شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)

​​صبورا: «صابیرا» به معنای «صبور» است و به یکی از اساسی ترین ویژگی های ذکر شده در قرآن ، «صبر» اشاره دارد.

صبرا : بردباری

صالحه : دختر و زن نیکوکار

صونا : دوری از گناه، خویشتنداری از گناه

طیبه: این نام جذاب به معنای “فضیلت” یا “خوب” است و ریشه اردو دارد.

طنین:  به معنای «برکت دادن» یا «برکت دادن» است.

طیبه: نام نادر دیگری که نشانگر شیرینی دختران است

طالبه: شخصی که همه جا به دنبال دانش است

طهورا : پاکیزه، پاک کننده، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)

طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

فاطمه : نام دختر پیامبر(ص)، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد

فائزه: یکی دیگر از محبوب ترین نام های قرآن است که به معنی “برنده” یا “موفق” است.

فخریه: به معنی “باشکوه” ، “مجلل” یا “باشکوه” است و یک نام مسلمان با صدای منحصر به فرد است.

فائقه:  یک نام قرآن غیر مستقیم است که از ریشه F-W-Q گرفته شده است که در بسیاری از موارد در قرآن دیده می شود. معنی این نام “عالی” ، “عالی” و “فوق العاده” است.

فرح: این نام ریشه عربی دارد و به معنی “شاد” یا “شادی” است.

فحریه: به معنای ‘خوشبختی’ است و ریشه ای عربی دارد.

فهیمه: درک

فجریه: طلوع فجر

فضّه: ریشه اردو دارد و به معنای ‘نسیم’ است. این یک گزینه قرآنی فوق العاده برای کوچولوی شماست.

فادیلا:  کسی که با فضیلت سخاوت به دنیا آمده است

فاریا: لبخندی که صورت زن را زینت می دهد

فکیحه:  نامی کلاسیک است که به خوشبختی اشاره دارد

فرات: طعم شیرین آب

عارفه : زن عالم و عارف

عسل : از اسامی قرآنی، در قرآن دربارش گفته شده:در ان نوعی شفاست.عفیفه : زن پاک دامن

غزل: در زبان اردو ریشه دارد. معنی نام “جذاب” یا “هوشمند” است.

غفرانه: این نام صدایی منحصر به فرد ریشه عربی و قرآنی دارد. این به معنای “بخشش گناهان” یا “آمرزش” است.

کریمه: این یک نام قرآنی غیرمستقیم مشهور است که به معنای “نجیب” یا “سخاوتمندانه” است. این نام از ریشه K-R-M گرفته شده است.

کوثر: مخزنی در بهشت

کاینا: رهبر

کالیما: کلمه

کبری: عالی

گلنار: گل

گوهر: گوهر ، الماس

گل جان: گل زندگی

عالیه:  معنی آن “عالی” یا “عالی” است.

عبیده: ریشه قرآنی دارد و به معنای ‘پرستشگر’ یا ‘کسی است که خدا را می پرستد’.

عافیه: این یک نام محبوب مسلمان است که از زبان اردو نشات گرفته است و به معنی “سلامتی” است.

عباده: به معنای ‘اطاعت از خدا’ و ‘عبادت’ است. ریشه عربی دارد.

عفیفه: پاکی

عاطفه: عاطفه

عالمه: آموخته

عادله: کسی که با همه برابر است

عالمه:  یک زن بسیار تحصیل کرده و باهوش است

عزیزه: نام محبوب دختری است که شجاع است

لطیفه: “لطیفه” ، همچنین به عنوان “لطیفه” هجی می شود ، به معنی “دلپذیر” یا “ملایم” است. ریشه عربی دارد.

لما: درخشش

لسنا: سخنور

لیلا: زیبایی مست کننده شب

لامیا: درخشش

لیانا: سان ، خدا جواب داده است

ماهنور: به معنی ‘مهتاب’ است و ریشه عربی دارد.

مجیده: این نام منحصر به فرد ریشه عربی دارد و به معنی “قدرتمند” یا “باشکوه” است.

مرسا : در عربی یعنی استوار و ثابت شدن و واقع شدن. این کلمه دوبار به صورت «مرسی» در قرآن آمده است

منال: به معنای “دستاورد” است و از ریشه عربی است.

مصباح:  معنی نام “نور” یا “چراغ” است.

مهسین: فضایل

منال: دستاورد

مهیرا: دختری پر از سرزندگی تا لبه

مریم: اشاره ای به مادر مریم و پاکی او

متینا : دختر متین و باوقار

ملیحه : (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند

مهلا : در زبان عربی یعنی آهسته و بی شتاب. مهلا از اسم های حضرت زهرا (س) است.

مائده: خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

مبینا : آشکار و روشن، از اسامی کلام وحیمحدثه :مؤنث محدث، گوینده سخن

نعیمه: نام زیبا برای زنی که آرامش بی پایان به ارمغان می آورد

نسا: جوهر نهایی یک زن است

نادره: بی نظیر

نور: نور

نیهلا:  به معنای‘ حاضر ’یا‘ هدیه ’است.

وحیده: معنی این اسم “منحصر به فرد” است.

ورده:  به معنی ‘گل سرخ’ است.

واریشا: رعد و برق

وردا: گل رز

وفا : ایفای عهد، پیمان پایی، دوستی، صمیمیت

هادیه: راهنما

هاجر: هجرت کرده

هانیه : شادمان و خوشبخت، مهربان و دلسوز، لقب حضرت زهرا.

یامینا: به معنای “سعادت” ، “مبارک” یا “صالح” است.

یسیرا: به معنای “سهولت” است.

یاسمین: یاسمین

یامین : لقب راحیل، همسر حضرت یعقوب (مادر بنیامین و یوسف)

با استفاده از این مجموعه اسامی زیبای قرآنی برای دختران ، مطمئناً قادر خواهید بود که یک نام مناسب را برای آن انتخاب کنید


مطلب پیشنهادی: چرا باید نماز را عربی بخوانیم؟


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 11 =

مشاهده بیشتر