لحاف در خواب دیدن

لحاف در خواب دیدن

با بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید تا با تعبیر لحاف در خواب دیدن و لحاف سفید و سیاه و سرخ و زرد و سبز آشنا شوید.

 

ابن سیرین گوید تعبیر خواب لحاف دلیل زن است .

اگر بیند لحاف نو بخرید دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن خواهد.

اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود .

جابر گوید اگر دید لحافی سبز داشت دلیل زنی دیندار بخواهد

و اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است.

اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است

و اگر سیاه بيند زن او عالمه است

و زرد زن او بیمار گونه بود

و اگر ملون بیند زن او فریبنده است .

حضرت صادق ع فرماید تعبیر خواب لحاف بر سه وجه است اول زن عالمه دویم کنیزک دوشیزه سیم عز و جاه.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 13 =

پست بعدی

4 مزیت برتر لحاف پشمی

ی مه 2 , 2021
4 مزیت برتر لحاف پشمی پشم به طور طبیعی تولید […]
4 مزیت برتر لحاف پشمی