تعبیر شستن خود در خواب

تعبیر شستن خود در خواب

با تعبیر شستن خود در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.


دیدن شستن سر و تن در خواب با آب جوی یا با آب حوض یا با آب دریا دلیل است بر نجات از غم بادش و خلاص از اندوه. اگر این خواب را محبوس دید دلیل که خلاص گردد و اگر وام دار بیند وامش گذارده گردد اگر بیند شفا یابد.

ابراهیم گوید اگر درخواب بیندکه مرده خود را شست دلیل که خویشان وی از غم برهند.

جابر گوید که دید شستن در خواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود اول توبه دوم عافیت سوم خلاص شدن از زندان چهارم ایمنی از ترس.

شستن خود را با آب گرم دلیل است بر اندوه و بیماری.

دیدن دست و روی شستن در خواب بر چهار وجه بود اول حصول مراد دوم شفای از بیماری سوم خلاص از زندان چهارم حج اسلام پنجم فرج از غم ششم دین پاک هفتم ایمنی از ترس هشتم روا شدن حاجات.


بیشتر بخوانید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + دو =

پست بعدی

نگاهی بر استایل مهسا هاشمی

ج اکتبر 18 , 2019
نگاهی بر استایل مهسا هاشمی با نگاهی بر استایل مهسا […]
نگاهی بر استایل مهسا هاشمی

ممکن است بپسندید