0

تعبیر سخن گفتن در خواب 

تعبیر سخن گفتن در خواب 

تعبیر سخن گفتن در خواب

تعبیر سخن گفتن در خواب را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر سخن گفتن در خواب 

 ابن سیرین گوید

سخن گفتن و شنیدن در خواب تأويل آن از زبانها مختلف باشد اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید دلیل است با مهتران وی را صحبت افتد و از ایشان عز و جاه یابد.

او از اخبارهای رسول الله (ص) استماع کرد و اگر به زبان فارسی گفت یا شنید دلیل که با مهتران صحبت افتد و از ایشان نیکوئی بیند.


موارد پیشنهادی


اگر بیند به زبان عربی می گفت یا می شنید دلیل است میراث یابد.

اگر بیند که زبان هندو می گفت یا می شنید دلیل است با مردمان بی اصل دون همت او را کاری افتد.

اگر بیند زبان ترکی می گفت یا می شنید دلیل است سخن ناخوش شنود یا بدست بدکرداری گرفتار شود

اگر بیند به زبان قبطی می گفت یا می شنید دلیل که خیر دهاقین شود و با ایشان او را صحبت افتد.

اگر به زبان خوارزمی گفت و شنید می کرد دلیل که خبر مکروه شنود یا به شغلی گرفتار شود.

اگر بیند که به زبان صیقلانی می گفت یا می شنید دلیل که وی را با مردم بی انصاف شغلی افتد.

اگر بیند که به زبان یونانی می گفت یا می شنید دلیل است به علم و حکمت و کلام مشغول شود.

اگر ببیند زبان گرجی می گفت یا می شنید دلیل که به صحبت کسی بدخوی نادان او را غم رسد.

اگر دید که زبانی می گفت یا می شنید که هرگز آن زبان نشنیده بود و ندانست چه گفت و چه شنود دلیل است در کاری متحیر شود و نداند که از آن کار چو نه خلاصی یابد.

کرمانی گوید

اگر به همه زبان سخن می گفت و می شنید دلیل که به همه کار شروع کند و او را از آن کار منفعت باشد.

جابر مغربی گوید

به هر زبانی کسی گوید و شنود تأویل آن صلاح باشد و اگر آن سخن خیر بود و اگر به خلاف این است تأویل آن بر شر و فساد ادا کند و اگر بیند که با اندامی از اندام خویش سخن می گفت دلیل که خویشتن بیند قوله تعالی «یوم تشهد عليهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون»


بیشتر بخوانید: آموزش نه گفتن به کودکان


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + نه =

مشاهده بیشتر