تعبیر دهلیز در خواب

تعبیر دهلیز در خواب

تعبیر دهلیز در خواب را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

دهلیز در معماری به معنی دروازه و اندرون سراست و دهالیز بر آن جمع بسته‌اند. (انجمن آرا). بالان. دالان. معرب دالیز. فاصلهٔ میان در و خانه. راهرو یا ایوان ستوندار، رواق، دالان و محل میانهٔ دو در یا محلی که میان در خارجی خانه باشد و شیخانه نیز گویند.

مانند شعر زیر از فردوسی:

پیاده به دهلیز کاخ اندرون همی رفت بهرام بی رهنمون.

کرمانی گوید دهلیز خانه به خواب خادم خانه است اگر بیند دهلیز خانه نکو و آبادان است دلیل بر تندرستی خدمه منزل است اگر بیند خراب است بیماری خدمه است.

جابر مغربی گوید اگر بیند که دهلیز خانه را دیوار از گل و خشت است خدمه خانه مصلح و با امانت باشد اگر بیند دیوارش از گچ و آجر است یا از سنگ بود دلیل که خدمه خانه مفسد و بی دین و بی امانت باشد.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + چهار =

پست بعدی

از بین بردن رطوبت و نم خانه

چ آگوست 12 , 2020
از بین بردن رطوبت و نم خانه رطوبت و نم […]
رفع رطوبت و نم خانه