تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

با تعبیر خواب گوشواره از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

 اگر بیند که بهر دو گوش گوشواره داشت دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود دلیل که علم قرآن آموزد و دانا شود.

ابراهیم گوید: اگر مردی در خواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

حضرت صادق (ع) فرماید:  اگر در خواب گوشواره دید چهار وجه است اول فزونی جمال دویم آموختن علم سیم جاه و بزرگی چهارم غم و اندوه.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دزد


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − چهار =

پست بعدی

قصه های شیرین از بهلول (1)

ی ژوئن 30 , 2019
قصه های شیرین از بهلول (1) با قصه های شیرین […]
قصه های شیرین از بهلول (3)