0

تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی، کشتی شکسته، در دریا مانده را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه ما باشید.

تعبیر خواب کشتی
دانیال نبی (ع) می گوید دیدنش در خواب دلیل غم و اندیشه است خاصه که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فرو مانده باشد.

ابن سیرین می گوید اگر در خواب دید کشتی بود و به سلامت بیرون آمد دلیل که از غم ها برهد قوله تعالی “انجیناه و من معه فی الفلک”. اگر دید کشتی او بشکست دلیل معصیبت است. اگر دید در میان دریا یا کشتی ها  می رفت دلیل که به سفر رود و مال بسیار حاصل کند قوله تعالی “و له الجواالجوار المنشات فی البحر کالاعلام”. اگر بیند در کشتی بود و کشتی ایستاده است دلیل که در سفر مقیم شود.

ابراهیم گوید اگر بیند در کشتی نشست و بادی سخت برآمد و کشتی را براند دلیل است از غمها فرج یابد. اگر بیند کشتی ایستاد و از همه سوی موج به کشتی می آمد دلیل است به غمی گرفتار شود قوله تعالی “و جائهم الموج من کل مکان اگر بیند کشتی های تهی در دریا می رفت دلیل که پادشاه آن ملک رسولان را به جاهها فرستد. اگر بیند آن کشتیها غرق شدند دلیل است رسولان را باز دارند.

جابر گوید اگر بیند در کشتی نشسته بود و از دریا می ترسید دلیل است مقرب پادشاه شود و مال جمع کند. اگر بیند کشتی او به قعر دریا شد دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل نماید. اگر بیند کشتی نمی رفت تاویلش به خلاف این است. اگر بیند در کشتی نشسته بود دلیل است به کار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است اول فرزند، دوم پدر، سوم زن، چهارم مرکب، پنجم ایمنی، ششم عیش، هفتم توانگری.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دریا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =

مشاهده بیشتر