تعبیر خواب کدو

تعبیر خواب کدو

تعبیر خواب کدو را از بخش تعبیر خواب  سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه ما باشید.

کدو  یکی از سبزیجات است. کدو انواع مختلف دارد از جمله کدو تنبل، کدو حلوائی، کدو مسما، کدو سبز و کدوی تخمه‌کاغذی، کدو ستاره‌ای و کدو تنبل آبی. از کدو تنبل برای ساختن کله‌ای فانتزی و ظاهراً ترسناک در مراسم هالووین استفاده می‌شود.

ابن سیرین می گوید اگر دید در خانه او کدو رسته بود به وقت خود دلیل که جاه و نعمتش افزوده شود.

اگر بیمار این خواب را بیند شفا یابد

و اگر بنده بیند آزاد شود

اگر کافر بیند مسلمان شود

اگر مسافر بیند به وطن باز رسد.

اگر فاسقی بیند توبه کند.

جابر می گوید اگر دید کدوی پخته داشت و خورد دلیل که حاجتش روا شود و توفیق طاعت.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن کدو در خواب سه وجه است اول عز و جاه دوم مال و سوم نظام کارها


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − پنج =

پست بعدی

معیارهای انتخاب روش مناسب آبیاری

ش نوامبر 28 , 2020
معیارهای انتخاب روش مناسب آبیاری در یک پروژه آبیاری انتخاب […]
معیارهای انتخاب روشهای مناسب آبیاری