0

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

با تعبیر خواب کبوتر از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب کبوتر
ابن سیرین گوید دیدن کبوتر دلیل زن است اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد دلیل که زن خواهد اگر بیند گوشت کبوتر خورد دلیل که مال زن خورد اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند دلیل که زن را رها کند به سبب سخنی که در حق او بگوئید اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند دلیل غم بود به سبب زنان.

جابر می گوید اگر به خواب بیند کبوتری داشت دلیل که غایبش از سفر باز آید اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد همین دلیل است اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهترین کبوتر در خواب سفید و سبز است اگر زنی کبوتر بیند دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه دلیل بر ناحق است.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن کبوتر بر پنج وجه است اول زن دوم کنیزک سوم مال چهارم نامه که از غائب برسد پنجم ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب دلیل بر صد درم است که به وی رسد.


بیشتر بخوانید:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =

مشاهده بیشتر