تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیر خواب وضو گرفتن

با تعبیر خواب وضو گرفتن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

اگر به خواب بیند که وضو به آب صافی کرد دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود.

ابراهیم گوید اگر بیند که وضو به آب صافی ساخت دلیل که از غمها برهد و اگر در ترس بود ایمن شود و اگر وام دارد بگذارد اگر بیمار است شفا یابد.

جابر می گوید اگر بیند که وضوی نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد دلیل که در کار خود بیچاره شود.

حضرت صادق(ع) فرماید اگر بیند وضو می ساخت و کسی به وضو ساختن او نگاه می کرد دلیل که بیند بدست او توبه کند.


مطالب مرتبط: تعبیر خواب ضریح


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − چهارده =

پست بعدی

کیک فندق و زردآلو

پ جولای 11 , 2019
کیک فندق و زردآلو با آموزش کیک فندق و زردآلو […]
کیک فندق و زردآلو