0

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

با تعبیر خواب نان ، جوین، برنجی، نان گرم از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب نان دیدن نانهای پاکیزه در خواب دلیل خرمی است و اگر ناخوش بیند دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد دلی بر روزی حلال است و زیادتی مال. اگر نان به کسی داد دلیل که راحتی به وی رساند.

دانیال (ع) گوید اگر دو سه نان یافت دلیل آنکه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد دلیل که غمی به وی رسد.

ابراهیم گوید دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک به خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب دلیل قحط بود.

جابر گوید دیدن نان کاوس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین دلیل زهد و ورع بود و نان برنج دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود دلیل غم و تنگ دستی بود اگر سلطان بیند یک نان داشت دلیل که ملکش زیاده شود و تأویلش دیدن نان به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت و گویند دیدن هیچ چیز در خواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن نان به خواب چهار وجه است اول عیش خوش دوم مال حلال سوم ولایت چهارم خیر و برکت.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آتش


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =

مشاهده بیشتر