0

تعبیر خواب مرده زنده شدن

تعبیر خواب مرده زنده شدن

تعبیر خواب مرده زنده شدن

با تعبیر خواب مرده زنده شدن از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب مرده زنده شدن

ابراهیم می گوید اگر دید مرده زنده شد دلیل که حالش نیکو بود خاصه مرده را گشاده روی بیند اگر زنده را مرده بیند به خلاف این است اگر پدر مرده ی خود را با جامه های نیکو دید و خرم دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود و اگر زن مرده ی  خود را بیند دلیل که درویش شود اگر پسر مرده ی خود را دید دلیل که از غم برهد اگر زنی بیند پسر مرده ی او زنده شد دلیل که غایبش از سفر باز آید اگر دید مرده را زنده کرد دلیل که زنده را مسلمان کند.

ابن سیرین گوید اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بودی او گوید که من زنده ام دلیل که احوال مرده در آن جهان نیکو بود و حق از وی خوشنود بود قوله تعالی”و لا تحسین الذین قتلو ا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون”

حضرت صادق (ع) فرماید اگر دید مرده او را در کنار گرفت دلیل تندرستی بود اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند تأویلش به خلاف این است اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید دلیل که وصیتی کرده بود به جای نیاورده باشد اگر چند بیند که خندان پیش او آمد دلیل که کافر مرده بود  قوله تعالی ” فان الذین اسودت وجوههم الخ” اگر دید مرده در نماز بود دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد و مرده را چیزی دادن.امتاع دنیا منفعت بود از جایی که امید ندارد اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد دلیل که روزی حلال یابد .

ابن سیرین می گوید اگر دید جامه خود به مرده داد دلیل غم و اندوه است اگر دید مرده ای قرآن به وی داد یا کتاب فقه دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود .


موارد پیشنهادی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر