تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه

با تعبیر خواب دعوا کردن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب ماه

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر ماه، مادر می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش «وزیر» یا«پادشاه» می‌باشد. ‌‌‌‌‌
حضرت دانیال(ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش وزیر است.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش این است که پادشاه یا وزیر صاحب فرزندی پسر می‌شود.

 ماه شدن یا در جایگاه ماه قرار گرفتن

امام صادق(ع)می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ماه شده‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در محل و جایگاه آفتاب یا ماه قرار گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی و مملکت را اداره خواهی کرد.

 گرفتن ماه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ماه را گرفته‌ای و به دست آوردی، یـعـنـی با شخص زیبایی ازدواج می‌کنی،‌‌‌‌‌ و اگر آن ماه هلال باشد، یـعـنـی آن شخص اصالت کمتری دارد.
 ‌‌‌‌‌حضرت دانیال(ع)می‌فرمایند: اگر ببینی ماه را گرفتی و به دست آوردی، تعبیرش این است که وزیر پادشاه می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ماه را در دست گرفته‌ای یا در کنار تو آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی که عالم و دانا خواهد شد و اگر این خواب را یکی از نزدیکان پادشاه ببیند، یـعـنـی فرزندش پادشاه می‌شود .
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همۀ ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همۀ آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.
اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را که تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌ای، یـعـنـی هلاک و نابود می‌شوی(مخصوصاً اگر انسان ظالم و ستمگری هستی).

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ستاره


 سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ماه با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حاکم و فرمانروای منطقه‌ای می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ماه بدر (قرص کامل )شده و در خانۀ تو تابیده است، یـعـنـی اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورند.
اگر ببینی هلال ماه(از محل طلوع ماه در آسمان) طلوع کرده و بالا آمده است، یـعـنـی فرزند تو در آن محل پادشاه می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آفتاب یا ماه می‌لرزد، یـعـنـی پادشاه آن سرزمین دچار ضرر و زیان می‌شود.
اگر ببینی دو ماه با یکدیگر جنگ می‌کنند، یـعـنـی بین دو پادشاه درگیری و دشمنی بوجود می‌آید، ‌‌‌‌‌ و اگر یکی از ماه‌ها ناقص شدند، یـعـنـی یکی از آن دو برکنار می‌شود.
اگر ببینی ماه به دو نیم شده است، یـعـنـی پادشاه یا وزیر هلاک می‌شود.
امام صادق(ع)می‌فرمایند: تعبیرهای ماه عبارتند از: 1– پادشاه 2– وزیر 3– دوست 4– رئیس5– شرافت و جاه 6– «کنیزک» 7– «غلام» 8– کار باطل 9– والی و فرمانروا 10– عالم و دانشمندی مفسد و بدکردار 11– سروری 12– مادر 13– پدر 14– زن 15– فرزند 16– پسر 17– بزرگی.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آسمان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 16 =

پست بعدی

سالاد لوبیا سفید

س جولای 9 , 2019
سالاد لوبیا سفید با سالاد لوبیا سفید از بخش آشپزی سایت تفریحی […]
سالاد لوبیا سفید