0

تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب

با تعبیر خواب لب ، لب بریده، لب زیرین، لب سرخ، لب سبز، لب سفید از سایت تفریحی جیران همراه ما باشید.

تعبیر خواب لب

لب ، ساختارهای تشریحی نرم و انعطاف پذیر که حاشیه دهان اکثر مهره داران را تشکیل می دهد ، متشکل از یک اپیدرم سطح (پوست) ، بافت همبند و (در پستانداران معمولی) یک لایه عضلانی.

در انسان پوست خارجی حاوی مو ، غدد عرق و غدد چربی (چربی) است. لبه های لب ها با پوستی مایل به قرمز پوشیده شده است ، که گاهی اوقات آن را مرز سرخاله می نامند و به وفور با انتهای عصب حساس ارائه می شود.

پوست مایل به قرمز یک لایه گذار بین بافت خارجی ، مویی و غشای مخاطی داخلی است. سطح داخلی لب ها با غشای مخاطی مرطوب پوشانده شده است.

در نوزادان تازه متولد شده سطح داخلی بسیار غلیظ تر است ، غدد سباسه و اندکی پیش بینی به نام papillae دارند. به نظر می رسد این سازگاری های ساختاری به روند مکیدن کمک می کند. بیشتر مواد هر لب توسط عضله orbicularis oris تأمین می شود که دهانه را محاصره می کند. این عضله و ماهیچه هایی که به گونه ها تابیده می شوند ، تغییرات زیادی در شکل و بیان لب ها را ممکن می کنند.

ابن سیرین گوید دیدن لبها در خواب دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین در خواب بهتر از لب بالا است.

بعضی گویند دیدن لبها در خواب دلیل قرابت و خویش است اگر لبهای او نبودند دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد اگر بیند لبهای او ببریدنید دلیل که زنش را طلاق دهد.

ابراهیم گوید اگر بیند لبهای او درد کرد دلیل است غمگین شود اگر بیند که لبهای او بر هم چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد دلیل که کارش بسته شود. اگر زنی بیند خالی سیاه بر لب داشت دلیل عز و جاه است و اگر این خواب را مردی بیند دلیل است مالش زیاده شود. اگر بیند لبهای او سرخ بود دلیل است سخن روا شود اگر بیند لبهایش سبز است یا سفید دلیل که از بهر دوستان غم خورد و اگر لب خود را ضعیف بیند دلیل که عاجز شود.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن لب بالا در خواب دلیل پسر است و لب زیرین دلیل دختر بود.


موارد پیشنهادی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =

مشاهده بیشتر