0

تعبیر خواب لباس خواب – جامه خواب

تعبیر خواب لباس خواب - جامه خواب

تعبیر خواب لباس خواب – جامه خواب

با تعبیر خواب لباس خواب – جامه خواب سفید و لباس خواب سیاه از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب لباس خواب - جامه خواب

ابن سیرین گوید جامه خواب دیدن به تأویل زن است اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است دلیل که عیالش دیندار است و مستور و اگر بیند لباس خواب سیاه بود دلیل که عیالش اندوه و رنج بدو رسد و بعضی از معبران گویند که جامه خواب سیاه در خواب پادشاه را نیکو و رعیت را بد است و اگر جامه خواب را کبود بیند دلیل که او را به سبب عیال غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر بیند که لباس خوابش چرکین و دریده است دلیل که زن او چرکین و پلید و ناسازگار است. اگر بیند جامه خوابش بسوخت دلیل که زنش بمیرد.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن لباس خواب بر سه وجه باشد اول زنی نیک دوم راحت و آسانی سوم رنج و اندوه و مصیبت جان.


بیشتر بخوانید:


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + دوازده =

مشاهده بیشتر