تعبیر خواب قلیه

تعبیر خواب قلیه

تعبیر خواب قلیه گوشت و ماهی را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

 ابن سیرین گوید که دیدن گوشت قلیه که با آب پخته باشد بهتر بود که بی آب و هر چند که طعم قلبه اور خوشتر بیند منفعتش بیشتر بود.

اگر بیند که قلیه از گوشت گاو فربه خورد دلیل که آن سال از – ایمن گردد.

اگر بیند که قلیه از گوشت بزغاله بیند منفعت آن کمتر بود.

اگر بیند که قلیه از گوشت اسب خورد دلیل است از پادشاه منفعت یابد.

اگر بیند قلیه از گوشت ماهی خورد دلیل است از سفر مال حاصل کند.

اگر بیند قلیه از گوشت شتر خورد دلیل از بزرگی مال حاصل کنند.

ابراهیم گوید اگر بیند قلیه از گوشت چهار پایان خورد گوشت آنها حلال است دلیل است مال حلال خورد.

اگر از گوشت چهار پایانی بود که گوشت آنها حرام است دلیل بر مال حرام بود.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =

پست بعدی

تعبیر قی و استفراغ در خواب

ش دسامبر 19 , 2020
تعبیر قی و استفراغ در خواب تعبیر قی و استفراغ […]
تعبیر قی و استفراغ در خواب