0

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری2)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری2)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری2)

با تعبیر خواب سوره های قرآن (سری2)، تعبیر خواب خواندن سوره انفال و سوره توبه و سوره یونس و سوره هود و سوره رعد و سوره ابراهیم و سوره حجر و سوره نحل را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری2)

سوره انفال

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره انفال می خواند بر دشمنان ظفر یابد و غنیمت بی حد مال بسیار حاصل کند.

کرمانی گوید قدر و جاه و بلندی یابد و کارش به نظام شود.

حضرت صادق (ع) فرماید که خداوند اقبال و دولت شود.


موارد پیشنهادی


سوره توبه

ابن سیرین گوید سوره توبه در خواب خواندن دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه.

کرمانی گوید سرانجام کارشی خیر و خرمی بود.

حضرت صادق (ع) فرماید در میان مردمان محبوب و مقبول شود.

 

سوره یونس

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره یونس می خواند دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود.

کرمانی گوید مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود.

حضرت صادق (ع) فرماید لفظ و عبارتش نیکو شود.

 

سوره هود

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند سوره هود می خواند دلیل که سفر بسیار کند و در جوانی زحمت و جور بسیار کشد و سرانجام کار کام دل یابد.

کرمانی گوید رنج و زحمت که کشیده باشد بزرگی یابد و با امانت باشد.

حضرت صادق (ع) فرماید راست قول با امانت بود.

 

سوره رعد

ابن سیرین گوید اگر بیند که سوره رعد می خواند دلیل که پیوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبیح تهلیل کند.

کرمانی گوید به کار خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت صادق(ع) فرماید عمرش کوتاه بود.

 

سوره ابراهیم

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره ابراهیم می خواند دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت صادق (ع) فرماید نزد خدای تعالی عزیز و گرامی بود.

کرمانی گوید که دنیای او نیکو شود.

 

سوره حجر

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند سوره حجر می خواند نزد حق تعالی پسندیده بود.

کرمانی گوید هر امیدی که دارد بیابد.

حضرت صادق (ع) فرماید جاهش پیش خلق بیفزاید.

 

سوره نحل

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره نحل می خواند دلیل که روزی حلال یابد و دوستدار اهل دین باشد.

کرمانی گوید که از آفت و محنت ایمن شود.

حضرت صادق(ع) فرماید حق تعالی او را علم حاصل کند اگر بیمار است شفا یابد.


بیشتر بخوانید: تاثیر و فواید اسم اعظم خداوند


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر