0

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 4)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 4)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 4)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 4) که سوره های عنکبوت، روم، لقمان، سجده و الاحزاب و سوره سبا می باشد را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 4)

سوره عنکبوت

اگر بیند سوره عنکبوت می خواند دلیل که در وقت مرگ ایمان آورد و درد امان حق تعالی باشد.

حضرت صادق (ع) فرماید که بر دشمن ظفر یابد.


موارد پیشنهادی


سوره الروم

ابن سیرین گوید اگر بند که سوره الروم می خواند دلیل که شهری از روم بدست او گشاده شود.

کرمانی گوید دلیل که به جهاد و غزوات مجتهد گردد.

حضرت صادق (ع) فرماید که بر دشمن ظفر یابد.

سوره لقمان

اگر دیدد سوره لقمان می خواند دلیل است عابد و عالم عاقل عامل گردد.

کرمانی گوید که دین و دیانت ورزد.

حضرت صادق (ع) فرماید که خلایق از علم و حکمت او بهره یابند.

سوره السجده

ابن سیرین گوید اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند دلیل که در سجده بود که از دنیا برود.

حضرت صادق (ع) فرماید که عاقبتش محبوب بود.

سوره الاحزاب

اگر دید که سوره الاحزاب می خواند دلیل که صد دینار بیابد و به خداوندش دهد.

کرمانی گوید که رسول خدا (ص) را به خواب بیند.

حضرت صادق (ع) فرماید که توفیق یابد.

سوره السباء

ابن سیرین گوید اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند دلیل که زاهد و عابد گردد.

کرمانی گوید دلیل که در طاعت به حدی بود که خدای داند.

حضرت صادق (ع) فرماید سیرت صلحا و راه دین در پیش گیرد.

سوره فصلت

ابن سیرین گوید اگر در خواب بیند که سوره مصابیح می خواند دلیل است از عذاب آخرت برهد.

حضرت صادق (ع) فرماید عمرش دراز شود.

سوره شوری

اگر بیند سوره شوری می خواند دلیل که نماز بسیار کند و پیوسته روزه دارد و نیکوکار و پرهیزگار بود.

سوره زخرف

اگر دید سوره زخرف می خواند دلیل است نماز و طاعت کند و راست قول و خوب احوال بود.


بیشتر بخوانید:


سوره دخان

ابن سیرین گوید دید سوره دخان می خواند دلیل که در شب طاعت بسیار نماید.

کرمانین گوید راست قول بود و حق را یاری دهد.

حضرت صادق (ع) فرماید منعم و توانگر گردد.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =

مشاهده بیشتر