تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 3)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 3)

با تعبیر خواب سوره های قرآن (سری 3) را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.


سوره بنی اسرائیل

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق جاه منزلت یابد و مؤمن و ترس کار باشد.

کرمانی گوید بر دشمن ظفر یابد و به کام دل برسد.

حضرت صادق (ع) فرماید که دینش درست و اعتقادش پاک بود.

 

موارد پیشنهادی

سوره کهف

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره کهف می خواند دلیل که از همه آفتها و بلاها ایمن شود و در راه دین یگانه مخلص بود.

کرمانی گوید عمرش دراز است و سعادت عقبی یابد.

حضرت صادق(ع) فرماید که چندان عمر یابد که بر مرادها  پیروز شود.

 

سوره مریم

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره مریم می خواند دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالی باشد از عذاب.

کرمانی گوید راه خیر گزیند و سنت رسول خدا(ص) بجای آورد.

حضرت صادق(ع) فرماید به بهتانی او را نسبت کنید و عاقبت کار راستی او ظاهر شود.

 

سوره طه

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره طه می خواند دلیل که با دشمنان خصوصت کند و ایشان را قهر کند و نامش به خیرات منتشر گردد.

حضرت صادق(ع) فرماید عالم و دانا گردد و یگانه ونامدار.

 

سوره انبیا

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره انبیا می خواند دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد.

کرمانی گوید که اقبال دو جهانی یابد.

حضرت صادق (ع) فرماید که عالم و دانا گردد و بعد از رنج و مشقت راحت و آسانی یابد.

 

سوره حج

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره حج می خواند دلیل که مالش را در راه حق تعالی تفرقه کند.

کرمانی گوید کارهای پسندیده کند.

حضرت صادق(ع) فرماید که در راه زهد و عبادت یگانه شود و در راه دین مجتهد شود.

 

سوره مؤمنون

ابن سیرین گوید اگر بیند که سوره المؤمنون می خواند دلیل که با مؤمنان در بهشت شود.

کرمانی گوید که فضل و درجات یابد.

حضرت صادق(ع) فرماید که امانتش قوی بود و سیرت پسندیده اختیار کند.

 

سوره نور

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره نور می خواند دلیل که عالم عادل شود و دلش از علم و حکمت منور شود.

 

سوره فرقان

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره فرقانی می خواند دلیل که راستی خلق را از باطل جدا کند.

کرمانی گوید که با خلق منصف و دادگر شود.

حضرت صادق(ع) فرماید از طرف باطل به طرف حق گراید.

 

سوره شعرا

ابن سیرین گوید اگر دید که سوره الشعرا می خواند دلیل که در پناه حق تعالی بود و از گناه و دروغ پاک شود و در راه دین مجتهد گردد.

سوره نمل

ابن سیرین گوید اگر بیند که سوره النمل می خواند دلیل که بزرگی یابد.

ابراهیم گوید که دولتش مساعد شود.

حضرت صادق(ع) فرماید که مال فراوان حاص کند.

 

سوره القصص

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند که سوره قصص می خواند دلیل که مال و نعمت یابد و به ذکر حق تعالی مشغول شود.

کرمانی گوید هم پیوسته در راه دین و صلاح کوشد.

حضرت صادق (ع) فرماید که بسیار حاصل کند.

 

بیشتر بخوانید: چرا باید نماز را عربی بخوانیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − یازده =

پست بعدی

دانلود آهنگ جانیمسان از پیمان کیوانی

چ آوریل 22 , 2020
دانلود آهنگ جانیمسان از پیمان کیوانی هم اکنون همراه ما […]
دانلود آهنگ جانیمسان از پیمان کیوانی