0

تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ و سوراخ خشت و دیوار و … را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه ما باشید.

تعبیر خواب سوراخ

 ابن سیرین گوید اگر بیند که در کوه سوراخ بود و در سوراخ درو نشد دلیل که از راز پادشاه آگاه بود اگر بیند که چیزی از آن سوراخ بیرون آورد دلیل که از پادشاه عطا یابد به قدر آنچه بیرون آورده بود اگر بیند که در زمین سوراخ شد کسی از راز او آگاه گردد اگر بیند که در اندام وی سوراخ بود و از آن خون همی رفت وی را زیانی رسد.

جابر گوید اگر بیند که در شکم او سوراخ است دلیل که از عیال خود ناامید گردد و اگر بیند که در تنکی سوراخ می کرد دلیل  بود که در مسلمانی پایدار بود اگر بیند که در خشتی سوراخ می کرد تأويلش به خلاف این بود.

معبران گویند که به قدر آن در مالش زیان افتد.

حکایت در خبر است که مردی به خدمت حضرت امیرالمؤمنین آمد و گفت یا امیرالمؤمنین به خواب دیدم که از سوراخی کوچک گاوی بزرگ بیرون آمد و هر چند خواست باز به جای رود نتوانست فرمود بدانکه آن سوراخ دهن است و چون سخن گفته شود باز نگردد.


موارد پیشنهادی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 14 =

مشاهده بیشتر