تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد

با تعبیر خواب سنجد از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

ابن سیرین گوید که این میوه در خواب مال صالح بود که به رنج بدست آورد. اگر بیند که آن را بخرید یا کسی بدو داد دلیل است مال حلال بدست آورد.

جابر گوید اگر بیند سنجد از درخت جمع می کرد دلیل کند که از مردی بدخوی مال بدست آورد. اگر بیند که می خورد دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

حضرت صادق (ع) فرماید که دیدن به خواب بر سه وجه است اول مال حاصل کرده دویم مال بدست آوردن  سیم منفعت از مردی ناسازگار.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سیب


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 20 =

پست بعدی

تعبیر خواب تخم مرغ

ی جولای 7 , 2019
تعبیر خواب تخم مرغ باتعبیر خواب تخم مرغ از بخش تعبیر […]
تعبیر خواب تخم مرغ