0

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد

با تعبیر خواب سنجد از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب سنجد

ابن سیرین گوید که این میوه در خواب مال صالح بود که به رنج بدست آورد. اگر بیند که آن را بخرید یا کسی بدو داد دلیل است مال حلال بدست آورد.

جابر گوید اگر بیند سنجد از درخت جمع می کرد دلیل کند که از مردی بدخوی مال بدست آورد. اگر بیند که می خورد دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

حضرت صادق (ع) فرماید که دیدن به خواب بر سه وجه است اول مال حاصل کرده دویم مال بدست آوردن  سیم منفعت از مردی ناسازگار.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سیب


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر