0

تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

با تعبیر خواب زنبور از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب زنبور ابن سیرین گوید در خواب مردی سفله و دون همت است اگر بیند زنبور او را بگزید دلیل که او را از مردی دون رنج مکروه رسد یا سخنی خوش شنود اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

کرمانی گوید اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید دلیل که از زنی بد وی را آزاری رسد اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد اگر بیند زنبور را بکشت دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند از هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن زنبور در خواب بر شش وجه باشد اول غوغا است دوم مردم دون سوم لشگر چهارم ملخ پنجم دشمن ششم فرزندان.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خروس


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + چهار =

مشاهده بیشتر