تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

با تعبیر خواب زنبور از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

 ابن سیرین گوید در خواب مردی سفله و دون همت است اگر بیند زنبور او را بگزید دلیل که او را از مردی دون رنج مکروه رسد یا سخنی خوش شنود اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

کرمانی گوید اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید دلیل که از زنی بد وی را آزاری رسد اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد اگر بیند زنبور را بکشت دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند از هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن زنبور در خواب بر شش وجه باشد اول غوغا است دوم مردم دون سوم لشگر چهارم ملخ پنجم دشمن ششم فرزندان.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خروس


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + هشت =

پست بعدی

ورزش یوگا در بارداری

س جولای 23 , 2019
ورزش یوگا در بارداری با ورزش یوگا در بارداری از […]
ورزش یوگا در بارداری

ممکن است بپسندید