تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله

با تعبیر خواب زلزله از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

ابن سیرین گوید اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین.

بعضی از معبران گویند اگر بیند زمین می جنبید دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیر سوی بالا شد دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

کرمانی گوید اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تارج برد.


بیشتر بخوانید: آیه ۴۱ سوره فاطر آیه ضد زلزله


حضرت صادق (ع) فرماید زلزله و حنف و زمین فرو شد این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبیل یادشاه یا قحط و بیماری بود و به همه حال زمین لرزه در خواب عقوبت و علامت بود بر اهل آن دیار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + هشت =

پست بعدی

تغذیه مناسب فصل تابستان

س جولای 2 , 2019
تغذیه مناسب فصل تابستان   با تغذیه مناسب فصل تابستان […]
کدام غذاها را در تابستان باید از سر سفره برداشت؟