تعبیر خواب رکاب

تعبیر خواب رکاب

تعبیر خواب رکاب و جدا شدن رکاب از زین و زرین بودن و چوبین و برنجین بودن آن را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه باشید.

ابن سیرین گوید اگر بیند  از زین جدا گردید فرزند یا غلام است و چون با رکاب بود فرزند باشد که در کارها معتمد و امین است و در او هیچ خیانت نباشد.

کرمانی گوید بند رکاب او زرین است دلیل است فرزندان او منکر و خویشتن بین بود اگر بیند رکاب او است دلیل که فرزندش به مال دنیا مغرور شود اگر بیند رکابش برنجین یا مسین بود دلیل پاکیزگی و روشنی او را قوة باشد در کارهای دنیائی اگر بیند رکاب او چوبین بود فرزندان او دون همت و بد رأی و فرومایه بود و رکاب دار در خواب نیکو بود زیرا که او به مهتران نزدیک بود.


بیشتر بخوانید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − یازده =

پست بعدی

تعبیر رگ گشادن در خواب

ش اکتبر 31 , 2020
تعبیر رگ گشادن در خواب تعبیر رگ گشادن در خواب […]
تعبیر رگ گشادن در خواب

ممکن است بپسندید