تعبیر خواب رنگ ها

تعبیر خواب رنگ ها

تعبیر خواب رنگ ها و رنگ سفید و سیاه و سبز و قرمز و زرد و کبود را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

ابن سیرین گوید رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیر آن دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ در خواب مردان را رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جامه ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا خیر و صلاح بود و رنگ زرد مردان را و زنان را رنج و بیماری باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود مگر کسانیکه همیشه سیاه پوشند ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و مردان را دلیل بر اندوه و مصیبت کند.

حضرت صادق (ع) فرماید که رنگ سفید و سبز به خواب دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفر یافتن بود و دین پاک باشد زیرا که لباس اهل بهشت است و رنگ سیاه سلطان و اصحال او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب و آنها که از اهل عباس اند بزرگی و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه و رنگ زرد بیماری بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید لکن بر دست او خیرات بسیار رود.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 18 =

پست بعدی

تعبیر خواب سجاده

د جولای 13 , 2020
تعبیر خواب سجاده تعبیر خواب سجاده – ابریشمی – پشمی […]
تعبیر خواب سجاده

ممکن است بپسندید