تعبیر خواب رضوان

تعبیر خواب رضوان

تعبیر خواب رضوان و بهشت در خواب را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

پرسش: خداوند از چه کسانی راضی است؟ آیا هر کس که خدا از او راضی باشد، صاحب بهشت رضوان می‌شود؟ اگر چنین است آیا با آیه ۲۸ سوره انبیا که می‌فرماید: “و آنها (ملائک) شفاعت نمی‌کنند، مگر برای کسانی که خدا از آنها راضی است”، منافات ندارد؟ به عبارت دیگر، صاحب بهشت رضوان بودن چگونه با شفاعت ملک برای آنها سازگار است؟
پاسخ: خداوند از کسانی که دارای ایمان و عمل صالح‌اند راضی است؛ لکن چون ایمان و عمل صالح دارای شدت و ضعف و مراتب متفاوت است، رضایت خداوند از آنها نیز متفاوت می‌گردد.
بهشت نیز به تبع مراتب ایمان و کیفیت و کمیت عمل صالح بهشتیان دارای مراتب متفاوتی است و “بهشت رضوان” اعلی مرتبه آن است. صاحبان آن، یعنی انبیا ، اوصیا و سایر اولیای خداوند، مقربان درگاه الاهی هستند. این گروه نیازی به شفاعت نداشته و خود از شافعان و شاهدان روز جزا هستند؛ از‌این‌رو مراد از “من ارتضی” (کسانی که خداوند از آنها راضی است) در این آیه کریمه، صاحبان بهشت رضوان نیستند تا بین مقام ایشان و این آیه کریمه ناسازگاری باشد.

 

رضوان بدانکه رضوان دربان بهشت باشد.

ابن سیرین گوید اگر کسی رضوان را در خواب بیند دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد و اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده دلیل که از دنیا برود.

بعضی از معبران گویند که رضوان در خواب دلیل که با خزینه دار سلطان او را صحبت افتد زیرا که رضوان خازن بهشت است اگر بیند رضوان او را در بهشت برد دلیل که زود از دنیا برود و عاقبتش به سعادت بود اگر بیند رضوان از میوه های بهشت او را چیزی داد یا جامه سبز بوی بخشید دلیل که وفات او نزدیکی رسیده باشد.

کرمانی گوید اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت بداد دلیل که او را فرزندی دانای عالم به وجود آید چنانکه نام او در جهان به علم منتشر شود.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 5 =

پست بعدی

نحوه پرورش و تکثیر گل حنا

چ اکتبر 28 , 2020
نحوه پرورش و تکثیر گل حنا آموزش نحوه پرورش و […]
نحوه پرورش و تکثیر گل حنا

ممکن است بپسندید