0

تعبیر خواب ران شکسته و بریده

تعبیر خواب ران شکسته و بریده

تعبیر خواب ران شکسته و بریده

تعبیر خواب ران شکسته و بریده و ران راست و چپ و … را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب ران شکسته و بریده

ابن سیرین گوید که ران دیدن قوة او و خویشان او بود.

اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود.

اگر بیند که ران کسی را ببرید یا بیفتاد آن کس را همین دلیل کند.


موارد پیشنهادی


کرمانی گوید ران راست دلیل کند بر خویشان پدری.

ران چپ دليل بر خویشان مادری کند.

اگر بیند که ران او باریک شد دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند.

اگر بیند ران او پاره شد دلیل بود که خویشان او را از مهتری اندوه و خوای رسد.

اگر بیند گوشت رانهای او افتاده بود دلیل است که مال خویشانش ضایع شود.

جابر گوید اگر بیند ران هایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شود دلیل که از پیوستگی جدا نگردد و پیوستگی کند به نکاح.

اگر بیند گوشت ران خود را می خورد دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد.

چنین گوید که مردی نزد محمد بن سیرین امد و سرخ شده بود و بروی موی رسته بود و مردی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت به خواب دیدم که گوشت ران من و بر وی موی رسته بود به کسی گفتم تا آن موی بتراشید ابن سیرین گفت تو وام داری و یکی از خویش تو وام ترا بگذارد پس هم در آن ماه مبلغ دویست دینار وام او را یکی از خویشان او بگذارد.

حضرت صادق ع فرماید ران در خواب دیدن بر چهار وجه است اول اهل بیت دوم دوستان که بر ایشان اعتماد باشد و سوم خشم چهارم مال.


بیشتر بخوانید:


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =

مشاهده بیشتر