تعبیر خواب دنبه گوسفند

تعبیر خواب دنبه گوسفند

با تعبیر خواب دنبه گوسفند در خواب و دنبه پخته و دنبه خام از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه باشید.

ابن سیرین گوید دنبه به خواب دلیل بدره مال است که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود.

اگر بیند بیند دنبه خام می خورد دلیل که مال دارد .

به شبهه اگر بیند دنبه پخته می خورد دلیل که دشمنش از مال بخورد.

کرمانی گوید اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت دلیل که او را فرزندی آید که صاحب اقبال و دولت است و روزی بر وی فراخ است.

حضرت صادق (ع) فرماید که دنبه در خواب دیدن یک بدره درم است.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − چهار =

پست بعدی

تعبیر خواب رود

د دسامبر 7 , 2020
تعبیر خواب رود با تعبیر خواب رود و رود بزرگ […]
تعبیر خواب رود