0

تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب خیمه

با تعبیر خواب خیمه از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب خیمه

ابن سیرین گوید اگر بیند که از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست اگر سپاهی بود مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن و اگر بازرگان بود سفر کند و از آن سفر مال و نعمت یابد. اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند دلیل غم و اندوه است. اگر خیمه کهن دریده بیند دلیل که به او مضرت و زیان برسد.

کرمانی گوید اگر بیند از آن بیرون رفت دلیل که از شرف و بزرگی بیفتد اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود کارش نیکو گردد و بر دشمن ظفر یافته کارش به نظام شود. خیمه دوز به خواب دیدن کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم بپیوندد و مهیا دارد.


بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب گوشواره


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 7 =

مشاهده بیشتر