0

تعبیر خواب خوک در خواب

تعبیر خواب خوک در خواب

تعبیر خواب خوک در خواب

با تعبیر خواب خوک در خواب از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب خوک در خواب


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر لکن دون همت و بیخبر است و خوک خانگی مردی است فراخ دل لکن پلید و بد فعل باشد و بی دین و بی دیانت است و اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند دلیلست مال بسیار از حرام جمع کند.

کرمانی گوید مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک در خواب غم است و خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است از جهت مال به قدر آنچه خورده بود و اگر بیند که گوشت خوک میخورد دلیل که مال حرام خورد اگر بیند که خوکان را از جایی به جایی می برد دلیل است احوال دنیای او نیکو شود لیکن دینش بد گردد و اگر بیند در میان خوکان می گردید دلیل که خرم گردد به جهت مالی که از ظلم حاصل شود و اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد و اگر بیند که خوک از پس پشت وی در آمد و از پیش او بیرون شد دلیل که مرادی پلید زشت او را حاصل شود و اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد دلیل که مال حرام یابد .

مغربی گوید اگر بیند که با خوک صحرائی جنگ میکرد دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد و اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد.


بیشتر بخوانید: ضد افسردگی و لاغری با جو دو سر


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =

مشاهده بیشتر