0

تعبیر خواب خصومت (دشمنی)

تعبیر خواب خصومت (دشمنی)

تعبیر خواب خصومت (دشمنی)

با تعبیر خواب خصومت (دشمنی) از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب خصومت (دشمنی)

بدانکه خصومت کردن در خواب بر چند وجه است.

ابن سیرین گوید اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد تأویلش به خلاف این است.

کرمانی گوید اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد و اگر به خلاف این بیند که از وی بدو رنج و زیان رسد اگر بیند پادشاه به خصومت رفت دلیل که حاجتش روا شود.

جابر گوید اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند زیرا که از مردن جوید.


بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب توت

تصاویر بی نظیر از زیبایی های چابهار


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر