0

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

با تعبیر خواب خرگوش از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب خرگوش

ابن سیرین گوید دیدن آن در خواب بد است. اگر بیند آن را بگرفت یا کسی بدو عطا داد دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد و اگر بیند که بچه خرگوش داشت دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد جز رنج و بعضی از معبران گویند رنج و اندوه او از فرزندانست.

جابر گوید خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود اگر کسی بیند در خانه او خرگوش است دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است اگر بیند که خرگوش بکشت دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد اگر بیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید چنانکه جنه شد دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب سگ


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 3 =

مشاهده بیشتر