0

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس

با تعبیر خواب خرس از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب خرس

ابن سیرین گوید این حیوان را به خواب دیدن دشمن فرومایه دزد احمق است اگر بیند بر خرس نشسته بود دلیل که از پادشاه خواری یابد و اگر بینید خرس را بکشت دلیل که بر دشمن ظفر یابد اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش با خود داشت دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

کرمانی گوید خرس به خواب مردی بدبخت و دیوانه و اگر خرس ماده بیند زنی بدبخت و دیوانه بود و اگر بیند خرس ماده را بگرفت دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود و اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او در آید. اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست دلیل که بر دشمن ظفر یابد.


بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب اسب


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 13 =

مشاهده بیشتر